• check Grote showroom in Eindhoven - 9.8 reviews!
  • check De scherpste internet prijzen
  • check Levering in Nederland en België
VAN MAANDAG 08 JULI TOT EN MET ZATERDAG 31 AUGUSTUS IS ONZE SHOWROOM GEOPEND OP AFSPRAAK.

Privacy policy

Over ons en onze website

Wij, Keukeninbouwcenter B.V Zeelsterstraat18 5652EK Eindhoven exploiteren deze website. Gebruikt u de contactgegevens op de pagina Bedrijfsinformatie om contact met ons op te nemen.

Als u contact met ons opneemt, gebruiken en verwerken we de door u verstrekte informatie om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We mogen op basis van de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context gegevens verwerken. We verwijderen uw informatie zodra uw vraag is beantwoord.

Onze contactgegevens

vindt u op de pagina Contact

Onze uitgangspunten

We nemen de bescherming van uw informatie zeer serieus. Daarom worden uw gegevens zeer zorgvuldig en strikt conform alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om al onze websites te beschermen tegen de risico's die kleven aan het verwerken van persoonlijke gegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

U kunt alle delen van onze website die niet beveiligd zijn, gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om fouten te herstellen en beveiligingsincidenten op te helderen. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in de paragraaf 'De manier waarop wij uw gegevens verwerken'.

Welke toestemmingen hebben wij om uw gegevens te verwerken?
We respecteren uw privacy. Daarom verwerken we uw gegevens uitsluitend als we dat mogen doen. Vanzelfsprekend kunt u ons ook toestemming geven om uw gegevens te verwerken door op onze website toestemming te geven voor gegevensverwerking. In andere gevallen verwerken we uw gegevens omdat dit wettelijk toegestaan is. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst via onze website, dan mogen wij uw gegevens verwerken om die overeenkomst na te kunnen leven. Hetzelfde geldt als u gebruik maakt van andere diensten op onze website waarvoor uw gegevens moeten worden verwerkt. We mogen uw gegevens ook verwerken als we hierbij een rechtmatig belang hebben. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van de loggegevens die we verzamelen om onder andere te zorgen dat onze website foutloos kan draaien. We informeren u in elk geval als er relevante verwerking van uw gegevens plaatsvindt en we houden vanzelfsprekend elke keer dat gegevens worden verwerkt rekening met uw belangen. Mocht u klachten hebben, kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens vinden in het laatste deel van deze Informatie over gegevensbescherming.

In de volgende paragraaf gaat het over de toestemmingen die wij gebruiken en wanneer wij deze gebruiken. Gedetailleerdere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt vindt u op onze website (d.w.z. het type gegevensverwerking en de omvang en het doel van de gegevensverwerking) in dezelfde paragraaf.

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend als we dat mogen doen.
Wat moet u nog meer weten?
Gebruikers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend met toestemming van hun ouder of voogd persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. De van toepassing zijnde wet inzake gegevensbescherming kan met betrekking hiertoe in verschillende leeftijdsgrenzen resulteren.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. We hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens op dergelijke websites worden verwerkt noch over de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze websites. Leest u de informatie over gegevensbescherming op deze websites.
De manier waarop we uw gegevens verwerken (logs, cookies, tracking, etc.)
Loggegevens

Om technische redenen verstuurt uw internetbrowser elke keer dat u gebruikmaakt van onze website automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

• De datum van het bezoek
• De URL van de koppelende website
• De bekeken bestand
• Type en versie van de browser
• Het besturingssysteem
• Het IP-adres (geanonimiseerd)

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. We analyseren in de regel alleen loggegevens om fouten in de werking van onze website te herstellen of om beveiligingsincidenten te kunnen ophelderen. Deze gegevens worden enkele dagen als historie gebruikt en daarna gewist.

Soms is het nodig dat we aanvullende persoonlijke informatie en loggegevens verzamelen om fouten te herstellen of bewijs met betrekking tot beveiligingsincidenten te bewaren. In deze gevallen mogen we volgens de wet (artikel 6(1f) van Verordening (EU) 2016/679) de loggegevens verwerken. We wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld of het beveiligingsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet langer bestaat. In het geval van een beveiligingsincident dragen we loggegevens, voor zover toegestaan, van geval tot geval over aan de onderzoekende instanties.

We bewaren loggegevens altijd afzonderlijk van andere verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

Registreren op onze website
U kunt zich registreren als gebruiker op onze website. Registratie is vereist als u van extra diensten gebruik wilt maken. We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als onderdeel van het registratieproces:

Vereiste gegevens:
• Aanspreektitel
• Voor- en achternaam
• Volledig postadres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Wachtwoord

Optionele gegevens:
• Mobiel telefoonnummer
• Geboortedatum
• Hoe hebt u ons gevonden?

We mogen volgens de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) uw persoonlijke gegevens verwerken om gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. We bewaren gegevens van geregistreerde gebruikers tot de gebruiker zijn account wist. Gebruikers met de vereiste bevoegdheid kunnen op elk moment via hun gebruikersaccount hun account wissen. Gebruikers kunnen via hun gebruikersaccount ook op elk moment specifieke informatie die ze ten tijde van hun registratie hebben verstrekt veranderen of wissen.

Uiteraard verstrekken wij u op verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben. We vinden het ook geen probleem om op verzoek onjuiste informatie aan te passen of informatie over u waarover wij beschikken te wissen, mits het wissen van deze informatie niet verboden is op grond van onze juridische plicht om bepaalde informatie te bewaren. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

Kopen op onze website
U kunt onze website ook gebruiken om toegang te krijgen tot diensten waarvoor betaald moet worden (bijv. bestellingen in de onlinewinkel). We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als diensten worden besteld:

Vereiste informatie (niet-geregistreerde gebruikers):
Aanspreektitel
Voor- en achternaam
Volledig postadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Factuurinformatie
(afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betaalwijze)
Optionele informatie (niet-geregistreerdegebruikers)
Vast telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer

Als er bestellingen worden geplaatst door geregistreerde gebruikers, wordt tevens de volgende informatie verzameld:

Vereiste informatie (geregistreerde gebruikers)
Factuurinformatie
(afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betaalwijze)
Datum en hoeveelheid van alle aankopen

We maken gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken (bijv. SSL) via HTTPS om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te garanderen.

Als u een bestelling plaatst, gebruiken we uw informatie alleen om deze bestelling te verwerken. We mogen dat volgens de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679). We bewaren informatie over bestellingen ten minste tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. We bewaren gegevens die worden verstrekt tijdens registratie tot de gebruiker zijn account wist.

Onze contactgegevens
vindt u op de pagina
Bedrijfsinformatie.

Op verzoek kunnen geregistreerde deelnemers informatie krijgen over de gegevens die zij tijdens registratie hebben verstrekt of onjuiste gegevens laten aanpassen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

We mogen volgens de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) uw gegevens verwerken om het evenement en eventuele vervolgevenementen uit te voeren. Uw informatie wordt gewist als deze niet langer nodig is om het evenement of eventuele vervolgevenement uit te voeren.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die we op uw apparaat opslaan als u onze website bezoekt. Deze cookies worden elke volgende keer dat u onze website bezoekt naar ons teruggestuurd. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen of wordt het eenvoudiger om binnen de website te navigeren dankzij de informatie die in de cookies wordt bewaard.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te laten draaien of virussen op uw computer te zetten. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver waar ze vandaan komen.

We delen de in de cookies opgeslagen informatie niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u (1) ervoor te kiezen geen cookies te accepteren als u onze website gebruikt door gebruik te maken van de cookielaag (indien beschikbaar) of (2) het gebruik van cookies uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser. De helpfuncties in uw browser kunnen u laten zien hoe u in uw internetbrowser cookies kunt uitschakelen en/of wissen. Houd er rekening mee dat sommige functies op onze website door het uitschakelen/wissen van cookies niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig zijn voor bepaalde functies op onze website, worden hieronder genoemd. Verder is het uitschakelen/wissen van cookies alleen van invloed op de internetbrowser die is gebruikt om dit te doen. Cookies moeten daarom voor elke andere internetbrowser opnieuw worden uitgeschakeld/gewist. U kunt zich hier afmelden voor Google Analytics-cookies: http://tools.google.com/dlpage...

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die niet naar personen verwijzen:
– Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen)
– Cookies die informatie opslaan om te garanderen dat video- of geluidsfragmenten zonder haperingen worden afgespeeld
– Cookies die tijdelijk bepaalde door de gebruiker ingevulde informatie opslaan (bijv. de inhoud van een winkelwagentje of een online formulier)

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die naar personen verwijzen:
– Cookies waarmee we onze gebruikers kunnen identificeren of verifiëren
We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. We bewaren deze gegevens tot het betreffende cookie is verlopen of tot u het cookie wist.
Alle verdere verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies wordt omschreven in de relevante paragrafen van deze informatie.
Email is beveiligd door beveiligingscertificaat SSL en alle correspondentie word na gebruik gewist binnen de geldigsheidtermijn welke de wet AVG stelt.

Beoordelingen
WebwinkelKeur:Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.