Garantie

U heeft standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst,dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen aan ons te melden.

Beschadigd of verkeerd product

Wij verzoeken u te controleren bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk na ontvangst en binnen een redelijke termijn aan ons te melden via mail of telefoon.

Procedure bij klacht na 7 dagen

Indien er zich een garantieprobleem voordoet in de periode nadat eerder genoemde 7 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantieprocedure. Wat moet u doen? 

1. Neem contact op met de fabrikant/ importeur
Meld het probleem bij de fabrikant/ importeur . Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis service voor garantie. Het merk zal met u een service afspraak maken en thuis bij u langskomen.

Garantie 5 jaar

Er is een aantal uitzonderingen waarbij de fabrieksgarantie zelfs nog langer is dan de standaard 2 jaar: Bij de merken AEG, Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, Whirlpool en Zanussi ontvangt u bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten gratis 5 jaar garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn, en u ze moet registreren op de site van de fabrikant. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant. Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.

Extra garantie voor Smeg

ALGEMENE VOORWAARDEN FABRIEKSGARANTIE SMEG NEDERLAND B.V.Smeg Nederland B.V. geeft standaard twee jaar fabrieksgarantie op haar apparatuur. Reparatie omvat onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten.

Voorwaarden:
De fabrieksgarantie is alleen geldig wanneer de Smeg apparatuur bij een officiële Nederlandse dealer is gekocht.
De garantietermijn van 24 maanden begint op de datum dat de Smeg apparatuur geleverd wordt en zoals die op de aankoopnota wordt vermeld.
De fabrieksgarantie is persoongebonden en niet overdraagbaar.
De fabrieksgarantie omvat alle reparatiekosten aan het apparaat die het gevolg zijn van een elektrisch of mechanisch defect waardoor het apparaat niet meer naar behoren functioneert.
Bij reparatie dient te allen tijde de originele aankoopnota overlegd te worden aan de monteur.


Uitgesloten van fabrieksgarantie:
Reparaties die worden uitgevoerd door een niet- erkende service partner van Smeg Nederland B.V.
Onjuiste opstelling of installatie.
Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
Onjuist onderhoud en/ of het gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen.
Gebruik van niet-originele Smeg-onderdelen of accessoires.
Apparaten die om bepaalde redenen door de producent zijn omgeruild.
Apparaten die gebruikt zijn voor andere doeleinden dan particulier huishoudelijk gebruik.
Kosten die voortkomen uit gebruik van de apparatuur anders dan voor privé doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Smeg Nederland B.V.
Apparaten die beschadigd zijn geraakt door een ongeval, diefstal of poging tot diefstal, opzettelijk aangebrachte schade, door vuur, door een explosie, door overstroming, bliksem inslag, vorst of ander weer condities, problemen met de elektriciteitstoevoer.
Apparaten waarvan het typeplaatje met modelnummer en serienummer verwijderd, gewijzigd en/ of onleesbaar is.
Kosten die door Smeg Nederland B.V. worden gemaakt wanneer er geen fout geconstateerd aan het apparaat.
Kosten voor regulier onderhoud en reinigen van het apparaat.
Kosten voor het repareren buiten reguliere werktijden.
Kosten die voortkomen uit het feit dat het apparaat niet kan worden gebruikt door het defect raken van het apparaat.
Esthetische fouten.
Afwijkende specificaties van een apparaat dat in een ander land is aangeschaft, waardoor het apparaat niet of slechts beperkt bruikbaar is.
Kosten van en het vervangen van slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, starters, filters, zekeringen e.d.
Roestvorming, corrosie, vervuilingschade en waterschade.
Kabels, stekkers en aansluiting.

5 JAAR GARANTIE. Bij aankoop van 4 of meer Smeg apparaten (m.u.v. kranen, spoelbakken en accessoires) in één aankoop bieden wij u een gratis verlenging van de garantieperiode van 2 naar 5 jaar. In deze verlenging zijn onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten inbegrepen. Na het tweede jaar worden bij een reparatiebezoek uitsluitend de op dat moment geldende administratiekosten in rekening gebracht.

Wij vragen u vriendelijk het registratieformulier ‘’5 jaar garantie" volledig in te vullen en dit ons binnen 30 dagen na levering toe te sturen, samen met een kopie van de aankoopfactuur met datum en de ingevulde garantiekaarten. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen door ons in behandeling worden genomen.